Volby do školské rady

  • Autor příspěvku

Vážení rodiče,
z rodičů, kteří projevili zájem zastupovat zákonné zástupce ve školské radě, byl Vámi zvolen pan Branny, kterému tímto gratulujeme. Členem školské rady se stává od 1.7.2023 na dobu tří let.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

S pozdravem,
vedení školy