Vesmírný stan

  • Autor příspěvku

Ani my dospělí si nedokážeme složité věci představit bez modelů, pomůcek a obrázků. A co teprve, když děti mají pochopit něco tak komplikovaného jako je fungování Vesmíru? Abychom jim vesmírné pohyby, zákonitosti a procesy co nejvíce přiblížili, pozvali jsme do školy Vesmírný stan, malé pojízdné planetárium, v němž zkušený lektor představil každé třídě speciální výukový program doplněný projekcí vesmírné oblohy a pohybujících se kosmických těles. Věříme, že tato forma výuky všechny žáky bavila a že jim pomohla se na nebeské mapě pořádně zorientovat.
Jakub Wágner