Velcí pomáhají malým v přípravě na koloběžkové závody

  • Autor příspěvku

Již tradičně obec Dětmarovice pořádá pro okolní vesnické prvňáčky „Koloběžkové závody“. Mnozí prvňáčci doma koloběžku nemají a je nutné se na takovou událost patřičně připravit. Proto se v rámci projektu „Velcí pomáhají malým“ sešli žáci osmé třídy spolu s novými kamarády – prvňáčky v úterý 12. 9. za školou, aby je zasvětili do světa koloběžek a hlavně do správné techniky jízdy na ní. Co tomu předcházelo? Osmáci se postarali o servis koloběžek, zejména, aby jejich pláště byly dostatečně nahuštěny. A mohlo se začít. Ukázalo se, že prvňáčci se vůbec nebojí, mají dostatečnou kuráž a umí jet s plným nasazením. Asfaltový chodník podél školní zahrady však není dostatečné široký pro nácvik plynulých otáček kolem kuželu, proto jsme další část nácviku přesunuli do tělocvičny, ve které se prvňáčci naučili bezpečně otáčet na koloběžce. Byla to první společná aktivita prvňáčků se žáků osmé třídy pod vedením paní učitelky Jarmily Kučerové, které jménem všech prvňáčků děkuji za vzornou přípravu celé akce. Držte našim prvňáčkům palce na závodech příští pátek 22. 9. 2023.
Dáša Murycová