Valentýnská srdíčka

  • Autor příspěvku

Tento svátek se u nás prosadil teprve nedávno, a proto si jistě zaslouží, abychom ho alespoň krátce přiblížili. Jsme rádi, že lidem připomíná  zásadní hodnotu, kterou je láska. Legenda vypráví o knězi Valentinovi, který byl na příkaz římského císaře Claudia II. popraven 14. února za to, že proti nařízení císaře oddával mladé vojáky za jejich vyvolené. Císař Claudius totiž zjistil, že mu mnohem lépe slouží svobodní vojáci, kterým nevadí odcházet do války, protože nemají ženy a děti, a tak svatby svých vojáků zakázal.  Kněz Valentin přesto oddával tajně, a když byla jeho zrada zjištěna, byl uvězněn do žaláře.

Ať už tento svátek někdo slaví, nebo ne, nám to nevadí!

Berme to tak, že jsme si navzájem chtěli udělat radost tím, že druhému něco krásného napíšeme do vlastnoručně vyrobeného srdíčka. Ta se na 1. stupni v úterý roznesla po naší škole a doputovala do správných rukou. Věříme, že potěšila! Při této krásné činnosti jsme mohli ocenit pomoc čtvrťáků prvňáčkům. Starší spolužáci pečlivě dohlíželi na výrobu valentýnek a  byli rovněž nejaktivnějšími obdarovateli. Mnoho srdíček se z jejich rukou dostalo také paním učitelkám! Moc děkujeme!
Romana Moskalová