Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou

  • Autor příspěvku

Dne 2. května absolvovali žáci třetího a čtvrtého ročníku preventivní program „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou.“ Hry nám přišla představit prap. Marie Janíčková. Žáci soutěžili ve skupinách, ověřili si znalosti z dopravního hřiště, dopravní výchovy a seznámili se také s prací policie. Největší úspěch však u žáků sklidila možnost zapnout si sirénu policejního auta. Moc děkujeme za program!
Mgr. Lenka Kolompárová, metodik prevence