Učíme se pro život

je nejen název projektu 9.  ročníku, ale i jedna z vizí naší školy.  Dlouhodobě pracujeme na tématu prezentace vlastní práce, tedy něčeho, co potřebuje ovládat učitel, podnikatel, inženýr i prodejce aut či barman. Naučit se správně komunikovat a prezentovat své myšlenky není samozřejmostí, se kterou se rodíme všichni. Je to proces dlouhodobý, vyžadující  vybudování bezpečného prostředí ve třídě, kde se jedno dítě nebojí mluvit před ostatními, i schopnost poskládat smysluplně obsah sdělení. Proto od práce s textem v nižších ročnících, vytvoření prezentací na počítači na začátku druhého stupně, až po prezentaci vybraného tématu v nejvyšších ročnících, táhnou pedagogové za jeden provaz a snaží se naplnit dílčí cíle pro daný ročník. První výsledky už vidíme u žáků 9. třídy, kteří v rámci rodinné výchovy zpracovali téma drogové závislosti – vytvořili ve skupinách projekty podle předem stanovených kritérií, odprezentovali je před vrstevníky a v závěrečné debatě prokázali osvojené znalosti – někteří na téměř profesionální úrovni! 
Mgr. Jana Ciosková