Superstar v Doubravě

  • Autor příspěvku

Aby škola nebyla vnímána pouze jako vzdělávací instituce pro dětí, snažíme se od září pořádat také akce pro rodiče a širokou veřejnost. Po sportovním pětiboji a sérii zeměpisných přednášek jsme tentokrát do naší obce pozvali muzikálového zpěváka a finalistu Superstar, pana Tomáše Savku. Na besedě odpovídal nejen na otázky našeho moderátora a diváků, ale zazpíval také několik písní ze svého repertoáru. Jsme rádi, že se akce přítomným návštěvníkům líbila, a můžeme prozradit, že již připravujeme podobnou akci, která se uskuteční na podzim. Velké poděkování patří všem pedagogům a žákům, kteří se podíleli na organizaci, a velmi děkujeme za podporu firmě WAPOL Green Energy s.r.o.
Mgr. Jana Ošeldová