STŮJ, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!

  • Autor příspěvku

Co tato dopravní značka v praxi znamená? To si v pátek 24. 5. žáci čtvrté třídy vyzkoušeli na vlastní kůži jízdou na kole na dopravním hřišti v Karviné. Po zopakování první pomoci a teorie řešení křižovatek se s chutí pustili do jízdy, kterou hlídali zkušení policisté. Dětem jízdu zpestřil tamní obyvatel zdejšího hřiště – zajíc. Po jízdě následovala příprava na testy Besipu. Někteří úspěšní žáci si po jejich absolvování odnesli i průkazku cyklisty. Naši žáci byli také tamními policisty pochváleni za vzorné chování i respektování pravidel silničního provozu. Akce se nám všem moc líbila, i když nás při cestě zpět potkal silný déšť.

Moc děkujeme panu Šmídovi za spolupráci při zajištění výuky na dopravním hřišti.
Kristina Sýkorová