STŮJ, 4. TŘÍDO, DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!

  • Autor příspěvku

V úterý 27. 9. čtvrtá třída navštívila dopravní hřiště v Karviné. Přes nepříznivou předpověď nám však počasí vydrželo a děti si mohly vyzkoušet své dovednosti na kole. Jízda podle dopravních značek žáky velmi zaujala a sami si i dokonce vymysleli hru na policisty. Myslím si, že se touto zábavnou hrou naučili mnoho potřebných dovedností pro běžný život…

Mgr. Kristina Sýkorová