Strom života – interaktivní vzdělávací program (SmVaK Ostrava)

  • Autor příspěvku

S koloběhem vody v přírodě se žáci seznamují již na prvním stupni v prvouce nebo přírodovědě. Naši šesťáci a sedmáci se o významu vody pro člověka a životní prostředí mohli přesvědčit na vlastní kůži prostřednictvím zábavné interaktivní hry „Strom život a planeta Oxidan“, financovanou SmVaK Ostrava.

V zajímavém příběhu plném rekvizit a kulis si žáci ověřili své vlastní zkušenosti s vodou a získali nové informace při atraktivních praktických pokusech. Zároveň díky týmové práci odvrátili přírodní katastrofu, zachránili Strom života a s ním i celou planetu. Kromě nových dovedností se žáci také přesvědčili o tom, jak důležitá je spolupráce nejen žáků ve škole, ale všech obyvatel planety.
Mgr. Jarmila Kučerová