Štěstí přeje připraveným

  • Autor příspěvku

Když jde o lidský život, platí to stonásobně. Určitě bude těžké ve vážné situaci zachovat chladnou hlavu, proto je důležité dovednosti stále prohlubovat a trénovat, abychom je, až budeme potřebovat, mohli plně využít. A tak jsme trénovali s žáky 1. stupně.
Romana Moskalová