Spolupráce se SRP při ZŠ a MŠ

  • Autor příspěvku

Díky spolupráci se SRP, který finančně podporuje všechny akce probíhající na naší škole, byla zajištěna doprava na představení Dášeňka v Divadle loutek v Ostravě, výlety tříd do ZOO, Zbrašovských aragonitových jeskyní, na hrad Helfštýn, koncert v Základní umělecké škole v Karviné i na soutěže. Byly zakoupeny balíčky pro děti k Mikuláši i ke Dni dětí a uhrazen materiál na akce: Velikonoční výstavka, Posezení na zahradě se soutěžemi, Tvoření dětí s rodiči, Pasování na čtenáře, vystoupení Tomáše Savky v Národním domě. Rovněž byly dětem zajištěny odměny do recitační a výtvarné soutěže. Každý rok se z prostředků SRP a z dotace Obce Doubravy nakupují knižní odměny dětem k vysvědčení a pořádají již tradiční Radovánky. V poslední zmiňované akci se do organizace aktivně zapojili členové organizace, bez nichž by ji nebylo možné uskutečnit. Byly to paní učitelky Veronika Durasová, Romana Moskalová, předsedkyně spolku paní Michaela Hyková, rodiče Kateřina Jachymčáková, Michal Hyka, Patrik Prokop, Radek Sopr, Radka Figurová, Lukáš Figura, Silvie Tutková, Jan Malchar, Veronika Hyková, Lucie Michalíková, paní vychovatelka Světlana Šotkovská a paní ředitelka MŠ Radka Jasenková. Tento rok se ochotně většiny akcí zúčastnili také učitelé Dáša Murycová a Jakub Wágner. Velice si každé pomoci vážíme a budeme rádi za další rozšíření naší organizační členské základny. SRP získává finanční pomoc také od dlouholetých sponzorů, kterými jsou: Dinopark Ostrava, TIZ  Doubrava, majitelka prodejny krmiv a potřeb paní Daříčková, majitelé prodejny Bala v Doubravě, Pekárna Komendir a VaC design z Petřvaldu. Zapojením členů z řad učitelů byla činnost spolku velmi úzce propojena s činností školy a je nutné vyzdvihnout, že SRP při ZŠ a MŠ je ve všech aktivitách plně podporován i vedením ZŠ.
Mgr. Romana Moskalová