Slovenština je blízkým jazykem našich páťáků

  • Autor příspěvku

Před časem jsme se v hodině českého jazyka učili psát dopis. A aby tato činnost děti více bavila, napsali jsme dopis dětem ze Slovenska. O Slovensku jsme se učili v hodině vlastivědy a mnoho jsme znali z prožitých rodinných dovolených. Odpověď jsme očekávali s velkou netrpělivostí, ale také s obavami, zda dopis psaný slovensky, budou žáci umět přečíst. A jak to dopadlo? Úplně skvěle, přesvědčili jsme se, že slovenština je nám opravdu velmi blízká a umíme jí porozumět.
Mgr. Dáša Murycová