Slavnostní vyřazování žáků 9. ročníku

Loučení s deváťáky je na naší škole dlouholetou tradicí. Uskutečnilo se  v dopoledních hodinách v pondělí 27.6. v prostorách tělocvičny školy. Bohatý program pro deváťáky, jejich rodiče, učitelský sbor a všechny spolužáky připravila osmá třída pod vedením třídní učitelky Mgr. Jany Cioskové. Naše pozvání na slavnostní vyřazování deváťáků přijala také paní starostka. Žákům předala dárečky, za které moc děkujeme. Deváťákům přejeme na jejich další cestu životem vykročení tím správným směrem a mnoho šťastných a úspěšných dní. A jak se zpívá v jedné písni : “ Krásné vzpomínky zůstanou, navždy nás budou hřát. „

 Mgr. Jana Antecká