Projekt Pohoda

  • Autor příspěvku

V rámci projektu POHODA, který pokračuje i v letošním školním roce, navštívili žáci 9. ročníku v pondělí 31.10. během odpolední výuky etické výchovy Dům seniorů Pohoda. Přivítala nás terapeutka paní Patorajová a zavedla nás do společenské místnosti, kde žáky seznámila s tím, jaké jsou podmínky pro přijetí do Pohody, ukázala jim tiskopis přihlášky, místní kroniku a povyprávěla i různé příhody s klienty. Během povídání se uskutečnilo i seznámení s některými klientkami, se kterými jsme si společně i zazpívali. Setkání to bylo velice příjemné.
Pak nás paní Patorajová provedla po chodbách, kde jsme zhlédli fotografie z akcí pořádaných pro klienty, ukázala nám jídelnu a náš čas strávený v Pohodě se blížil ke konci. Již teď se devítka těší na další návštěvu 5.12., kdy přijdeme na Mikuláše.
Třídní učitelka 9.třídy  Mgr. Jana Antecká