PROJEKT KROUŽKY DĚTEM

 ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže si Vás dovolujeme  informovat o projektu „DARUJEME KROUŽKY DĚTEM“. Projekt pomáhá českým  i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na  volnočasové aktivity dětí. V projektu mohou rodiče získat příspěvek až  2000 Kč pro každé dítě na úhradu nákladů za kroužky a další aktivity  ve volném čase v 2. pololetí školního roku 2022/2023. Projekt je  zaměřen na podporu rodin v ČR, které pobírají “PŘÍDAVEK NA  DÍTĚ”, “PŘÍSPĚVEK NA PÉČI” či “ODMĚNU PĚSTOUNA/ PŘÍP. PŘÍSPĚVEK PŘI PĚSTOUNSKÉ PĚČI”. Další skupinou, pro kterou je projekt určen jsou  ukrajinské rodiny, pobývající v ČR na základě VÍZA STRPĚNÍ, nebo VÍZA  DOČASNÉ OCHRANY.  

    DNE 5. 1. 2023 SPUSTIL PROJEKT VÝZVU NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNíHO  ROKU. Celkem rozděluje částku převyšující 5 mil. Kč. Projekt  organizuje Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s Nadačním fondem  Eduzměna. Projekt finančně podporují nadace a další instituce, např.  Karel Komárek Family Foundation, Nadace České spořitelny, Nadace  Albatros a Sazka, a.s.

    Celý systém funguje tak, že rodič požádá o přidělení příspěvku  doložením potřebných dokumentů a následně po schválení vybere  organizaci, které budou peníze převedeny. Organizace pak obdrží peníze  ve formě daru. Prostředky pak může použít na zaplacení účastnického  poplatku za dítě, členských příspěvků, nebo potřebného  materiálu. Online systém neslouží jako rezervační systém pro účast ve  vašich kroužcích, používá se pouze pro převody peněz od ČRDM.
   Bližší informace naleznete na webu projektu www.darujemekrouzky.cz[2].