Preventivní program

Film Abstinent

Žáci osmého ročníku měli možnost zhlédnout první preventivní film Abstinent, příběh devatenáctiletého Adama, který byl přesvědčený, že má alkohol pod kontrolou. Alkohol vnímal jako účinný lék proti nudě, připadal si po něm zábavnější a vtipnější. Vlivem nešťastné nehody, kdy po maturitním večírku řídil pod vlivem alkoholu a způsobil těžkou dopravní nehodu, se dostal do protialkoholní léčebny. Zde přísnému režimu nejprve vzdoruje, později však díky terapii došel k sebeuvědomění.

Před samotným puštěním filmu byly žákům položeny otázky – co je to alkohol, jaká jsou negativa pití alkoholu, jak poznají závislost na alkoholu apod. Po zhlédnutí filmu své staré i nově získané informace zpracovali ve skupinách na papír. Vytvořili tak preventivní plakát pro své starší i mladší spolužáky.
Mgr. Lenka Kolompárová, metodik prevence