Přednáška o historii školství v naší obci

Dne 29. 8. 2022 od 16 hod. proběhla v prostorách ZŠ Doubrava přednáška pana Jaroslava Franka, seniora badatele. Tématem přednášky byl historický vývoj školství v Doubravě, sahající až do 1. pol. 19. st., s postupným přechodem do současnosti školy, o které pohovořila paní ředitelka Jana Ošeldová. Akce se zúčastnilo jak vedení ZŠ a obce, tak široká veřejnost, mimo jiné i několik bývalých pedagogů a studentů ZŠ Doubrava. Setkání bylo zakončeno prohlídkou školy, která byla spojená s příjemnými vzpomínkami účastníků.
Mgr. Karel Vejmola