Posilujeme pozitivní klima tříd

  • Autor příspěvku

Zaměstnankyně Střediska výchovné péče Orlová navštívily naši základní školu, aby pracovaly se žáky 7. a 8. třídy a posílily klima ve třídě a vztahy mezi žáky. Během tří návštěv vytvořily atmosféru plnou interaktivních aktivit, které podporovaly spolupráci a porozumění mezi žáky. První setkání se zaměřilo na vzájemné seznámení a důvěru. Zaměstnankyně vytvořily prostředí, ve kterém se žáci cítili pohodlně a bezpečně mohli sdílet své myšlenky a pocity. Skupinové diskuse a hry podporovaly komunikaci a spolupráci mezi žáky. Ve druhém setkání se zaměřily na rozvoj emocionální inteligence a řešení konfliktů. Žáci se učili, jak efektivně komunikovat a spolupracovat i v obtížných situacích. Poslední setkání se zaměřilo na posílení týmové práce a vytvoření pozitivního prostředí ve třídě. Žáci společně pracovali na úkolech, které podporovaly vzájemnou důvěru a respekt. Tato aktivita také posílila jejich schopnost spolupracovat a podporovat se navzájem. Celou akci hodnotili žáci pozitivně.