Plavecká soutěž měst

  • Autor příspěvku

Ve středu 5.10. 2022 proběhla 31. ročník Plavecké soutěže měst. Tato akce má za cíl propagovat plavání jako zdravou pohybovou aktivitu. Každý účastník musí libovolným způsobem uplavat 100 metrů, za což získá podle výkonů body dle tabulky. Republikové pořadí v soutěži měst určuje bodový součet nejlepších výkonů. Z naší školy se zúčastnilo 18 žáků. Nejlepší účastníci v jednotlivých kategoriích budou oceněni hodnotnými cenami. Vyhlašování proběhne v listopadu.
Michaela Ošeldová