Pasování na čtenáře

  • Autor příspěvku

Pondělí 13. května se pro naše prvňáčky a třeťáčky stalo výjimečným dnem. Obec Doubrava spolu s obecní knihovnou pozvala do knihovny paní spisovatelku Zuzanu Pospíšilovou, která pro děti připravila velmi poutavou besedu o knihách. Pestrost aktivit a poutavé vyprávění dějů z knížek, které napsala, zaujalo všechny děti. Všechny příběhy zůstaly však nedokončené, a děti tak získaly obrovskou motivaci si knížku vypůjčit v knihovně nebo zakoupit v knihkupectví a příběh doma dočíst. Na závěr besedy došlo k tomu nejvýznamnějšímu, a to je pasování prvňáčků na čtenáře. Pasování uskutečnila samotná paní Zuzana Pospíšilová, od které děti obdržely drobné dárky.  Ke gratulaci se připojila paní knihovnice i paní starostka, která dětem popřála a předala taštičky s knížkami a drobnými dárky. Děti již dovedou číst plynule věty, a tak si své povýšení na čtenáře zasloužily. A s jakými dojmy se vrátily do školy? Posuďte sami:

„Mně se líbilo, jak nám paní spisovatelka četla ze své knihy.“

„Mně se líbilo, jak nám paní spisovatelka vyprávěla o kouzelném křesle z knihy Kouzelná třída.“

„Mně se nejvíc líbilo pasování na čtenáře.“

„Mně se líbilo, když jsme z písmen vytvořili slovo VLAK a pak z nich další slova VAK, LAK, VLK.“

„Mně se líbilo, když paní spisovatelka vyprávěla ze svých knih.“

Mgr. Dáša Murycová, třídní učitelka 1. třídy