OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE

  • Autor příspěvku

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuji z provozních důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) volný den v termínu: čtvrtek 17. 3. 2022.

Školní družina bude v tento den uzavřena, na oběd ve školní jídelně nemají žáci v tento den nárok.
Jana Ošeldová