O perníkové chaloupce

  • Autor příspěvku

V pátek 10.6. se páťáci vydali za dětmi z MŠ, aby jim připomněli pohádku O perníkové chaloupce. Několik dní před vystoupením si připravili kostýmy, naučili se své role a vyrobili krásnou chaloupku. Děti ve školce ani nedutaly a pozorně celou pohádku sledovaly. Protože v ní všechno dobře dopadlo, oslavili vše společným tancem a zpěvem. Nakonec návštěvy si páťáci s dětmi pohráli ve velké herně. Někteří by se do školky klidně znovu vrátili. Kéž by to šlo:)!
Mgr. Romana Moskalová