Největší čtenáři

  • Autor příspěvku

Největší čtenáře máme letos ve 4. třídě! Pod vedením paní učitelky Sýkorové si děti vybudovaly návyk pravidelně číst, navzájem si knihy díky referátům doporučují, takže jim udělalo nemalou radost, když se k nim do třídy na příští rok přemístí knižní fond dětských knih, kterými škola disponuje. Na prázdniny si každý zapůjčil nejméně dvě knihy. Nejen malým čtenářům, ale i ostatním žákům školy a jejich rodičům přejeme krásné léto! O prázdninách vám občas přineseme nějakou reportáž, co se ve škole mění a na co se žáci mohou těšit.
Mgr. Jana Ciosková