Necháváme se inspirovat

  • Autor příspěvku

Dne 21. května 2024 se na Základní škole Doubrava v rámci MAP IV – ORP  Orlová uskutečnilo setkání s odborníky, zaměřené na čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti. Akce byla určena pro pedagogy základních škol. Během setkání proběhla diskuze na téma čtenářských dílen, která byla vedena odborníky v oblasti vzdělávání. Účastníci měli možnost sdílet své zkušenosti a diskutovat o osvědčených postupech a metodách, které mohou přispět ke zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti mezi žáky. Odborníci se zaměřili na praktické ukázky a přístupy, jak efektivně vést čtenářské dílny a zapojit do nich všechny žáky, včetně těch, kteří mají s čtením potíže. Celá akce měla velmi pozitivní ohlas mezi pedagogy, kteří ocenili možnost získat nové poznatky a inspiraci pro svou výuku. Setkání také umožnilo vytvoření platformy pro další spolupráci a sdílení zkušeností mezi učiteli.
Jana Ošeldová