Návštěva dřevěnky

  • Autor příspěvku

Ve středu 15.6. žáci 3. třídy navštívili dřevěnku v Doubravě, kde si pro ně členové spolku ČSOP Pramenička připravili zajímavý program. V jeho první části si třeťáci mohli vyzkoušet rozdělávání ohně a pletení provázků. V druhé části děti poznávaly léčivé rostliny v našem okolí, ze kterých si nakonec uvařily čaj. Děkujeme sdružení Pramenička za zajímavou a přínosnou akci.
Michaela Ošeldová