Navazujeme nová přátelství

Žáci páté třídy probírali ve vlastivědě Evropu a blíže také okolní státy České republiky. Našim nejbližším sousedem je Slovensko, se kterým nás spojuje nejen blízkost jazyka, společné datum vzniku, ale i celá řada dalších historických událostí, o kterých se budeme brzy učit. Mnozí naši žáci prožili na Slovensku s rodiči dovolenou a znají význam i mnohých odlišných slovenských slov. Spojili jsme tedy učivo českého jazyka a vlastivědy a napsali dopisy dvěma slovenským dětem, Tomášovi a Zuzce, do Šamorína. Naše dopisy již obdrželi a my nyní čekáme na jejich odpovědi. Těšíme se na to, co nám o sobě napíší a zda budeme zcela rozumět slovenštině.

 Dáša Murycová