NAŠE VLASTNÍ BEZPEČNOST je vždy  NA 1. MÍSTĚ

  • Autor příspěvku

V životě se můžeme setkat s různými situacemi. Ty, na které je důležité se připravit, jsme si spolu s hasiči, kteří k nám přišli v rámci programu Hasík, připomněli. Jsme rádi, že k nám hasiči zavítali, protože jsme si nedávno v prvouce povídali o různých povoláních a jedním z nich bylo právě to jejich. Uvědomujeme si, kolik odvahy, trpělivosti, síly a rozvážnosti právě oni potřebují. Díky nim jsme si tak opět připomněli, jak se zachovat v nebezpečných chvílích, jak zavolat pomoc a čeho se vyvarovat. Moc děkujeme!
Romana Moskalová