NA SVATÉHO JÁNA OTVÍRÁ SE LÉTU BRÁNA.

My jsme ji již tradičně otevřeli na našich Radovánkách. Přestože nám počasí moc nepřálo, přivítali jsme na nich žáky školky a školy, jejich rodiče, prarodiče a přátele, ale také paní učitelky a některé bývalé žáky. Jako každý rok si školáci a školkáčci připravili pestrý program plný tanečních vystoupení, kterým nás letos provázela Michaela Potyšová. Osmáci a deváťáci zajistili různá stanoviště, v nichž byla prověřena obratnost, přesnost a trpělivost všech soutěžících. Po nich je čekaly odměny dle vlastního výběru ve stánku připraveném paní ředitelkou Jasenkovou a paní vychovatelkou Šotkovskou. Hru Shuffleboard si zájemci mohli zahrát u paní Kateřiny Jáchymčákové a možná ji tam dokonce poprvé objevili. Na Radovánkách nechyběly ani skákací hrad a bomper ball. Na jízdu na koni děti pozvala Terezka Tutková. Občerstvení v obchůdku obohatili cukráři z řad rodičů a jejich prodej pak zajistili paní Silvie Tutková, Lucie Michalíková a Robin Tutka. Byly k dispozici i stánky s hračkami a popcornem nebo cukrovou vatou. O výborný guláš a voňavé grilované klobásky se postarali manželé Figurovi a u výčepu pilně „točili“ pan Michal Hyka a Jan Malchar. Hudbu letos pouštěli a mixovali páni Patrik Prokop a Radek Sopr. Přípravu zahrady zajistili zaměstnanci Obecního úřadu v Doubravě pod vedením pana Sznapky a výzdoba byla svěřena žákům 6. a 9. třídy. Věříme, že k radostné náladě přispěly i ceny z letošní tomboly zajištěné paní Hykovou.
Moc všem aktivním pomocníkům DĚKUJEME!
A protože by žádné Radovánky neproběhly bez velké podpory sponzorů a štědrých dárců, jsme vděční, že nám ani letos nechyběli. Byli to:
sponzoři:
OBEC DOUBRAVA ,
DINOPARK DOUBRAVA,
SZABO – BRUS s.r.o.,
MĚSTO ORLOVÁ,
LAMA + KARVINÁ,
TIZ DOUBRAVA s.r.o.,
PEKÁRNA KOMENDIR,
BALA(bývalý Emel)DOUBRAVA,
VaC design s.r.o. REKLAMKA,
P. Daříčková.
další dárci:
Dáša Murycová,
Vendula Malcharová,
Nataša Knorová,
Dagmar Tížková,
Světluše Šotkovská
dárci napečených dobrot: paní, Lichá, Čápová, Řezníková, Hyková, Skibová, Šmídová, Paldusová, Konečná, Malířová, Vrátná, Labudová, Murycová, Havlíková, Juráčková, Foberová, Spišiaková, Bohatová, Růžičková, Rašíková, Chaloupková, Zimmermannová, Šalomounová a pan Šalomoun .
Mgr. Romana Moskalová

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU!!!