Myslíme na stáří

  • Autor příspěvku

Tento projekt probíhá na naší škole již osmým rokem. Je tematicky zařazen do předmětu ,,Etická výchova“ a zapojuje se do něj devátá třída. Smyslem tohoto projektu je úcta, empatie, podstata a význam stáří.
Spolupracujeme s aktivizační pracovnicí Domu seniorů Pohoda, s paní Patorajovou. Skrze tento projekt mají žáci možnost poznat prostředí, ve kterém senioři tráví své stáří. Mají možnost naslouchat jejich příběhům, bolestem, zážitkům a s větší pokorou přistupovat k životu svému, i svých nejbližších. Naučí se naslouchat a věnovat kousek ze svého volného času velice vděčným posluchačům – seniorům. Díky projektu si žáci uvědomují, že na vztahu společnosti ke starým lidem se naplno ukazuje, jak je tato společnost vyspělá, jaké uznává hodnoty a jaké má tradice. Během naší první návštěvy byli žáci obeznámeni s chodem domova, jeho financováním i personálním zajištěním. Dověděli se, co je náplní práce sociálního pracovníka, jakou péči poskytují svým klientům a mnoho další informací.
Jana Ošeldová