Multikulturní výchova

  • Autor příspěvku

Podle mnohých sociologů trápí dnešní civilizaci především nedostatek respektu a tolerance k odlišnostem. A protože učíme pro život, pozvali jsme opět do školy paní Alenu Machálkovou, aby s druhým stupněm provedla workshop na téma Mezikulturního vzdělávání. Dozvěděli jsme se, že kultura není jen o chození do divadla a na koncerty, ale zahrnuje celou škálu určitému národu společných znaků, vyzkoušeli jsme si, jaké to je žít a fungovat v prostředí, ve kterém nerozumíme ani slovu a zažili jsme si, jak se cítí ti, kteří jsou svým okolím pro určitou kulturní odlišnost vyčleňování. Vše hravou formou a se zaměřením na prožitek. Paní lektorce děkujeme za skvělé a poučné dopoledne!
Bc. Jakub Wágner