Model nové Doubrava

  • Autor příspěvku

Konstruktivní činnosti, jež jsou součástí pracovních činností, jsme s dětmi první a druhé třídy využili ke společné stavbě na téma „Stavíme novou Doubravu“. Co všechno děti naplánovaly? Mezi stavbami nechybí dvě hasičské zbrojnice, policejní stanice, moderní kostel s vyhlídkovou věží, škola, obchody a řada obytných domů. Během konstrukčního tvoření si děti rozvíjely schopnost spolupráce, vzájemné pomoci a rovněž si rozvíjely prostorové vnímání, které ve škole následně uplatní v geometrii. Z hotového díla měly všechny děti radost.
Dáša Murycová