Mezinárodní den českého jazyka

  • Autor příspěvku

Dnes jsme se s žáky 5. ročníku na chvíli zamysleli nad tím, co pro nás znamená mateřský jazyk. Proč zrovna dnes? Dnešní den je Mezinárodním dnem mateřského jazyka, kterých je na světě okolo sedmi tisíc, a naše čeština dovede být někdy tvrdým oříškem i pro nás, rodilé Čechy.
Díky rozhlasové relaci věnované tomuto svátku, ve které vystupovaly malé děti, a díky reportáži z jedné pražské školy naši žáci v praxi poznali působení médií na život. Mediální výchova je součástí školního vzdělávacího programu, který v rámci výuky naplňujeme.
Mnohdy krkolomná výslovnost shluku obtížných hlásek udělá z vět pořádné jazykolamy. S některými si děti v reportáži nedokázaly zcela poradit, a tak ověření vlastních schopností poradit si s jazykolamem přineslo radost všem dětem. Nejenže se nezalekly, ale vedly si opravdu skvěle.
Mgr. Dáša Murycová