Lidské tělo

  • Autor příspěvku

V pátém ročníku se žáci blíže seznamují s jednotlivými soustavami lidského těla a jejich jednotlivými orgány. Nejlépe se učíme, když si osvojovanou učební látku můžeme prakticky vyzkoušet. Proto jsme do třídy na několik týdnů přemístili model lidského torza. Na něm si děti z blízka prohlížely jednotlivé orgány, a to nejen jejich povrch, ale na jejich řezu viděly i do jejich vnitřních oblastí. Pomocí těchto demonstrací děti získaly představu o jednotlivých orgánech, jejich velikosti a základní funkci v lidském těle. Přesné uložení orgánů zpět do hrudníku a dutiny břišní vyžadovalo nejen potřebné znalosti, ale i pořádnou zručnost, kterou budou v životě potřebovat.
Mgr. Dáša Murycová