Koncert Permoníku

  • Autor příspěvku

Naši žáci se v úterý vydali na nezapomenutelný koncert Permoníku na ZUŠ v Karviné. Pro žáky to byla nejenom příležitost k poslechu hudby, ale také k zábavnému učení základních hudebních pojmů. Pedagogové i žáci byli nadšení ze způsobů, jakým byla hudba a učení propojena dohromady. Vrcholem koncertu byla soutěž mezi zástupci škol, která byla plná napětí a radosti. Žáci z Doubravy se předvedli v plné síle a svými znalostmi a dovednostmi získali uznání a drobnou odměnu. Každý účastník odcházel s úsměvem na tváři a s pocitem, že se podílel na něčem výjimečném.
Lenka Strýčková