Komunikační šum

  • Autor příspěvku

Komunikačním šumem se rozumí souhrn všech vlivů, které negativně ovlivňují sociální komunikaci. Často bývá lidmi přehlížen, přestože může mít velký dopad na vnímání sociálních interakcí. Dochází tím k různě významnému zkreslení informace. Aby si žáci dokázali lépe představit, co se skrývá pod pojmem komunikační šum, rozdělili se do dvou řad. Žáci k sobě byli otočeni zády. Poslední v řadě dostal důležitý úkol – předat předem danou informaci pomocí pantomimy a kreslení na záda. Informaci si žáci předávali postupně, až se nakonec dostala k prvnímu. Ten má za úkol předvést, nakreslit či popsat, jaká zpráva se k němu dostala. Z šesti informací se podařilo předat informaci v původním znění pouze jednou. Cílem aktivity je ukázat žákům, jak se informace, než se k nim dostane, může změnit vlivem okolních zvuků, předpojatosti a předsudků. 
Mgr. Lenka Kolompárová