Komiksová kytice

  • Autor příspěvku

V úterý 14.6. měly děti možnost navštívit Městskou knihovnu v Orlové, kde se uskutečnila beseda na téma Komiksová Kytice. Žáci se seznámili s Karlem Jaromírem Erbenem, autorem Kytice. Dětem byl přiblížen děj této sbírky a seznámily se také s novou ilustrační verzí ve formě komiksu. V rámci této akce byla zahrnuta také prohlídka knihovny.
Michaela Ošeldová