Kolem školy bylo čisto

  • Autor příspěvku

Na mnoha místech v České republice se v září dobrovolníci zapojili do úklidu veřejných prostranství. V letošním roce jarní ani podzimní hromadná úklidová akce v obci neproběhla, ačkoliv se v obci stále pohybují lidé, kteří za odpadkový koš považují kterékoliv místo bez ohledu na to, že se jedná o prostranství, kde se pohybují děti. Proto jsme s dětmi letos na jaře uklidili celé okolí školy a nyní v novém školním roce v rámci pracovních činností vyrazili prvňáčci a druháčci opětovně tato prostranství vyčistit od pohozených odpadků.
Po úvodním seznámení s tím, co do přírody nepatří, byly děti upozorněny na bezpečnostní pravidla. Stačilo si jen nasadit rukavice a jako pilné včeličky děti sbíraly z trávy okolo přístupových chodníků nejen papírky, ale ve velkém množství také plechovky a lahve od piva. Nálezy střepů oznámily paní učitelce, která je opatrně posbírala. Během půlhodiny děti nasbíraly pořádnou hromadu odpadu, která nakonec skončila tam, kam patří. Domů děti odcházely s dobrým pocitem, že kolem školy je zase čisto.
Dáša Murycová