Jarní výstavka ve školní družině

  • Autor příspěvku

Aprílové počasí sice nepřipomínalo jaro, které v kalendáři dávno začalo, ale nám to náladu vůbec nezkazilo. Děti se v družince ochotně zapojily do příprav velikonoční výstavky. Vysévaly obilí, zdobily kraslice, dekorovaly květináče. Žáci z prvního stupně si společně s p. vychovatelkou vyzdobili ubrouskovou technikou kraslici a na výstavce se dozvěděli, co znamenají symboly a tradice Velikonoc. Všem, kteří výstavku navštívili, moc děkujeme za návštěvu a zakoupení velikonočních ozdob a dekorací.                                           
S. Šotkovská