Informatika v angličtině

  • Autor příspěvku

Nová informatika v hodinách anglického jazyka děti nejen velmi baví, ale také otevírá nové možnosti pro individuální přístup k trénování čtení s porozuměním. Moderní technologie umožňují vytvořit interaktivní prostředí, které podporuje rozvoj jazykových dovedností u žáků. Online platformy a aplikace, které ve škole využíváme, nabízejí pestrou škálu textů od jednoduchých až po náročnější. Tímto způsobem je možné přizpůsobit obsah čtení schopnostem každého žáka.