I třetí Matematický dýchánek se vydařil

I třetí Matematický dýchánek se vydařil

Ve středu 29. května se v jídelně ZŠ Mládí sešla skupina dětí, o které můžeme s jistotou říct, že jsou to děti, které baví matematika a různé logické úlohy. Konal se zde „Matematický dýchánek pro zapálené matematiky“, který pro žáky připravila pracovní skupina 2,2 pro rozvoj matematické gramotnosti projektu MAP IV – ORP Orlová. Nešlo o žádnou soutěž, porovnávání znalostí a o umístění, toto setkání je vymyšleno tak, aby se „na pohodou“ sešli děti, které baví matematicky myslet.

Každá z 8 skupin byla tvořena čtyřmi žáky (2 z I. stupně a 2 z II. stupně) všech orlovských škol a také ZŠ Petřvald a Doubrava. Děti si během dopoledne prošly 8 stanovišť, kde na ně čekaly úkoly rozvíjející logiku, spolupráci, matematizaci textu, plošné i prostorové myšlení, práci s římskými číslicemi a různé hádanky a přesmyčky. V průběhu přestávky se pak mnoho účastníků vrhlo na řešení připravených sudoku – prostě zapálení matematici! Během plnění úkolů ti starší ve skupince mnohdy přišli na to, že je dobré poslouchat ty mladší, že i oni mají dobré nápady a nabízí postupy, které vedou ke zdárnému řešení, a budou tak jejich zdárnými následovníky poté, co oni za základky odejdou na střední školy. Ti mladší zase zjistili, že se staršími spolužáky je sranda, rádi jim pomohou, a mají tak nové velké kamarády.

Ačkoli šlo o nesoutěžní setkání, tak si nakonec všichni účastníci odhlasovali, že chtějí znát body a celkové pořadí. Na 3. místě skončila škola ZŠ Ke Studánce, na 2. místě škola ZŠ K. Dvořáčka a první místo obsadil tým školy ZŠ Mládí.

Všichni účastníci byli odměněni originálním účastnickým listem a malou drobností, kterou nám poslalo město Orlová. Ze závěrečné reflexe účastníků čišela spokojenost, která všem pořadatelkám z MAPu vlila další energii k práci. Již teď můžeme slíbit, že další dýchánek bude, ovšem účastníky požadovaný ohňostroj zaručit nemůžeme.

Děkujeme všem osmi školám za účast, děkujeme také deváťákům ze ZŠ Mládí, kteří pomáhali při organizaci celé akce. A příště u dalšího matematického dýchánku – ahoj!

Za pracovní skupinu pro rozvoj matematické gramotnosti MAP IV – ORP Orlová, CZ.02.02.XX/00/23_017/0008295,

Mgr. Terezie Dörrerová