Husův sbor

  • Autor příspěvku

V rámci projektu „Jsem Čech, jsem z Doubravy“ žáci 5. třídy navštívili blízký kostel. Předem si ve škole připravili pár zajímavých otázek. Kostelem nás provázela a informacemi nás ohromovala velmi příjemná farářka kostela paní Mgr. Niki Otisková. Žáci se dozvěděli, že je škola starší než kostel, že si věřící všechno v kostele zhotovovali sami, že žlutá barva kostela symbolizovala světlo a že se plány kostela zhotovovaly rok a půl. Také jsme si prohlédli kolumbárium a nakonec zazvonili na menší zvon. Následující den jsme využili téma návštěvy k napsání vyprávění na počítačích. Většina žáků si z prohlídky odnesla pozitivní zážitek i plno nových informací. Paní farářce Niki Otiskové moc děkujeme za trpělivost, lidský přístup i ochotu, s jakou nás provázela.
Kristina Sýkorová