Hlásí se plavci z Doubravy

V plaveckém výcviku neleníme a neustále se zdokonalujeme. Už umíme splývání na zádech, kraula, skáčeme do vody, plaveme
s pomůckami i bez. Na začátku i na konci hodin si ve vodě hrajeme s kamarády. Plavání zdar!