Historie doubravského školství

  • Autor příspěvku

Přesně po roce se ve škole opět sešli pamětníci a zájemci o historii, aby si vyslechli 2. přednášku pana Jaroslava Franka, který se snaží zmapovat historii a vývoj školství v Doubravě. Včerejší přednáška navazovala na loňskou a byla opět zpestřena vzpomínkami účastníků, kteří navštěvovali školy v Doubravě v 30. a 40. letech minulého století. Akce se zúčastnilo jak vedení ZŠ a obce, tak bývalí i současní pedagogové a široká veřejnost. Bylo patrné, že většina účastníků je nějakým způsobem svázána s Doubravou a s nostalgií se během přednášky vraceli ve svých vzpomínkách do dob svého dětství a mládí.

Děkujeme panu Jaroslavu Frankovi za jeho vytrvalou snahu vytvořit ucelený přehled historie školního vzdělávání v naší obci a také za ochotu podělit se o informace a materiály, které se mu podařilo nashromáždit.
Mgr. Jana Ošeldová