Facebook Karla IV.

  • Autor příspěvku

Pro mnohé je spojení moderní sociální sítě a významné historické osobnosti oxymorónem současnosti. Žáci sedmého ročníku se o konexi těchto dvou zdánlivě vylučujících se pojmů pokusili v hodinách dějepisu. V rámci aktuálně probíraného tématu vytvořili facebookový profil Lucemburka Karla IV. Kromě základních informací se na tomto papírovém profilu dozvíte např. i to, kolik měl Karel IV. přátel, a pobavíte se nad originálními příspěvky na Karlově facebookové zdi. V následující hodině si pak žáci zahráli na gotické stavitele ve službě tohoto velikána českých dějin. Ve skupině svépomocí vytvořili papírový model typického gotického kostela.
Mgr. Lenka Kolompárová