Environmentální výchova

  • Autor příspěvku

Společnost SMVAK známe spíše jako správce vodovodní a kanalizační sítě, kromě toho se však v posledních letech věnuje také pořádání workshopů a výukových programů pro školy v celém Moravskoslezském kraji. V minulém týdnu dorazili s jedním z výukových programů i k nám – osmá a devátá třída se tak mohla zúčastnit Stromu života – vzrušující hry o významu vody pro lidský život. Věřím, že výuka takovouto formou je pro žáky přínosná, užili si ji a všechny načerpané poznatky si perfektně uchovají. Společnosti SMVAK za skvělý program, který pořádá zcela bezplatně, děkujeme!
Jakub Wágner