Dramatická výchova v 7.třídě

  • Autor příspěvku

Dramatická výchova není jen o divadle, ale také o rozvíjení spolupráce, komunikace a sebevědomí a v našich sedmácích vzbudila i vlnu kreativity, sebevyjádření a improvizace. Žáci se v hodinách učí komunikovat nejen slovy, ale i řečí těla, prostřednictvím krátkých aktivit vyjadřovat i rozpoznávat emoce a sami si zkoušejí, jak funguje kreativní proces scénáristy, režiséra nebo herce.

Ohromujícím důkazem jejich uměleckých schopností bylo dramatické čtení pohádky O chytrém sněhulákovi, které si naši sedmáci připravili pro děti ve školce. Pozitivní energie hodin dramatické výchovy pak přetéká do dalších předmětů i mimo školní prostředí a inspiruje kreativitu každého žáka.
Hana Sýkorová