Dopravní výchova

  • Autor příspěvku

Duben je měsícem bezpečnosti, a proto se v něm pravidelně zabýváme opakováním pravidel, která nám pomáhají předcházet nebezpečným dopravním situacím. Kdo ještě nevyužil interaktivní programy, které nám mohou pomoci v získávání důležitých informací, může si je klidně hned otevřít, procvičit a upevnit tak své vědomosti (odkazy níže). Děkujeme také páťákům, kteří se letos zúčastnili MK soutěže věnované právě dopravní výchově.
Mgr. Romana Moskalová

Dopravní výchova (bezpecnecesty.cz)

Animovaná dopravní výchova (bezpecnecesty.cz)

Interaktivní dopravní výchova (bezpecnecesty.cz)