Dopravní výchova

  • Autor příspěvku


Dětské dopravní hřiště v Karviné se v úterý stalo dějištěm dobrodružství pro čtvrtou třídu. Dopravní hřiště slouží jako výborný prostor pro vzdělávání a zlepšování dovedností v oblasti silniční bezpečnosti mezi dětmi. Ještě než jsme se vydali na dopravní hřiště, měly děti možnost otestovat své znalosti v dopravním testu, který jsme absolvovali den před samotnou akcí. Byl to výborný způsob, jak prověřit znalosti, které se děti během září naučily. Poté, co se účastníci dostatečně seznámili s pravidly a postupy silničního provozu, přišel čas na samotný zážitek na dopravním hřišti. Hřiště, které je navrženo tak, aby co nejvíce simulovalo reálnou silniční situaci, je vybaveno různými prvky, jako jsou křižovatky, přechody pro chodce a semafory. Děti měly za úkol projít různými situacemi na dopravním hřišti a správně na ně reagovat (přecházení přes přechod pro chodce, dodržování dopravních značek, dodržování pravidel a respektování ostatních účastníků provozu). Tato praktická výuka byla pro všechny zúčastněné velice zábavná a děti potěšil také diplom cyklisty, který po absolvování obdržely od paní učitelky.
Lenka Strýčková