Dolní Vítkovice

  • Autor příspěvku

Ve středu 23.3. 2022 navštívilo 36 žáků společně se 4 pedagogy naší školy „Svět techniky Ostrava – Vítkovice „. Tato akce byla plně hrazena z prostředků MAP II – ORP Orlová.

 Sešli jsme se v 8h před školou a plni očekávání jsme odjeli autobusem do Ostravy. Ve Světě techniky nás rozdělili na dvě skupiny a společně s lektory jsme odešli do učeben. Děti 1. stupně se zúčastnily vzdělávacího programu „Stavíme město“ a děti 2.stupně programu „Elektromagnetické létající vlaky“.

V rámci tohoto programu si děti nejdříve připomněly magnetické vlastnosti látek za pomoci různých pokusů a při správných odpovědích byly odměněny sladkostmi. Následovala krátká svačina a poté jsme se přemístili do prostorů k praktickým činnostem. Tady teprve začala ta správná zábava!! Děti mohly hoblovat, vyřezávat. Zkusily si, jak funguje kladka, jakou sílu musí vyvinout pro zvednutí břemene, řídily auto na trenažeru, prozkoumaly model ponorky se zapomenutým potápěčem.
Čas nám rychle uplynul a kolem 11h jsme se vraceli autobusem zpět do  Doubravy.
Děti se vrátily spokojené, nadšené. Program ve Světě techniky splnil jejich očekávání.
Mgr. Jana Antecká